KUNDCASE / Kaj Johansson Gruppen
Närhet, personligt och proffsigt

Kaj Johanssons Gruppen med Kaj Johansson Åkeri och Allmiljö hade ett behov av en smidig och fungerande lösning för sin telefoni, både på kontoret och ute på fältet. Närheten till hjälp, personligt omhändertagande och proffsigt bemötande var en viktig anledning till att valet föll på Mobile Partner. Läs gärna vidare om hur vi hjälpt dem.

Kaj Johansson Gruppens behov

Kaj Johanssons Åkeri hade ett behov av en smidig och fungerande lösning för sin telefoni, både på kontoret och ute på fältet.

Mobile Partners lösning

Stora tidsbesparingar tack vare korta korta svarstider, kostnadssänkningar både på abonnemang och växellösning. Det är några ord från kunden om hur vår lösning hjälpt dem.

Är ni också i behov av en bättre lösning?

FAKTA
Kaj Johansson Gruppen
Kaj Johansson Gruppen AB skall vara ett flexibelt transport-, miljö- och entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder. Våra tjänster är kundanpassade med inriktning på hög kvalitet och service och våra åtaganden utförs med minsta möjliga miljöpåverkan på ett trafiksäkert sätt. Moderbolaget i koncernen är Kaj Johansson Gruppen AB. Som helägt dotterbolag ingår Kaj Johansson Åkeri AB liksom Allmiljö AB och Kaj Johansson Fastighet AB. Koncernen är även delägare i Wendenes AB och Umeå Makadam AB. Vår bas är Umeå med en radie av ungefär trettio mil, men vi utför uppdrag över hela Norrland. Inom koncernen har vi cirka 220 medarbetare.
ANNA BOLINDER, HR-assistent, KAJ JOHANSSON GRUPPEN
”Närheten till hjälp, personligt omhändertagande och proffsigt bemötande var en viktig anledning till valet av Mobile Partner”

Hör av dig

Vad glada vi blir att du är intresserad av att komma i kontakt med oss. Ring oss eller fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi dig.

090 - 122 122