KUNDCASE

Så gör vi skillnad

Vi är stolta över vår verksamhet. Läs nedan vad några av våra kunder har att säga om oss på Mobile Partner.

Advokatbyrån Kaiding
Kaiding var inte nöjda med deras tidigare leverantör, framför allt så såg de brister i kundservice och...
– Läs mer
Kaj Johansson Gruppen
Kaj Johanssons Gruppen med Kaj Johansson Åkeri och Allmiljö hade ett behov av en smidig och fungerande...
– Läs mer
Professionals Nord
Telekommunikation är ett område där det hela tiden händer saker, nya abonnemang, smartare lösningar,...
– Läs mer
Bilbolaget
Mobile Partner satt snabbt ihop en stark projektgrupp för att hitta en problemfri driftsättning för detta...
– Läs mer
Intel Sweden
Intel är ett bolag i ständig rörelse och behöver en samarbetspartner som kan agera snabbt. Mobile Partner...
– Läs mer
Energihem
För Energihem är vi på Mobile Partner inte bara en leverantör, vi är en samarbetspartner. Energihem beskriver...
– Läs mer
Norra Skog
Norra Skog upplevde att det inom organisationen fanns ett uttalat men svårdefinierbart missnöje med hur...
– Läs mer

Låt oss berätta hur vi kan förbättra ditt företags kommunikation.