KUNDCASE / Norra Skog
Missnöje blev starten på något nytt

Norra Skog upplevde att det inom organisationen fanns ett uttalat men svårdefinierbart missnöje med hur telefonin fungerade. Eftersom vi har en långvarig relation med Norra Skog så det föll det sig naturligt för dem att vända sig till Mobile Partner för att identifiera problemen i den dåvarande lösningen och att hitta en ny lösning som kunde tillgodose de olika behov som ställdes i kundens hela verksamhet.

Norra Skogs behov

Norra Skog är en geografiskt spridd organisation med många olika verksamheter med som alla ställer sina krav på telefonin. För skogsinspektörerna, som tillbringar en stor del av tiden med ensamarbete i den norrländska skogen, var bästa tänkbara mobiltäckning samt högsta driftsäkerhet av yttersta vikt. För att passa verksamheten i övrigt krävdes dessutom en flexibilitet av lösningen. Att lösningen skulle vara enkel att administrera och använda var ett annat krav.

Mobile Partners lösning

Mobile Partner hjälpte kunden ta fram en handlingsplan för att identifiera orsakerna till missnöjet och problemen. Det visade sig att grunden låg i tekniska utmaningar i den dåvarande plattformen. En helhetslösning från Telia garanterade god mobiltäckning samt hög driftsäkerhet vilket lett till att organisationen kan fokusera på verksamheten och känna sig trygga med systemet och nätet.

Är ni också i behov av en bättre lösning?

FAKTA
Norra Skog
Norra Skog är en nybildad skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland). Drivkraften är att göra familjeskogsbruket i Norrland så värdefullt som möjligt. Som kooperation ägs vi av våra 27 000 medlemmar och vi verkar för deras bästa. Alltid.
THOMAS NILSSON, IT-CHEF, NORRA SKOG
“Vår verksamhet hade önskemål kring vår gamla telefonilösning som inte gick att genomföra samt att det fanns en del andra problem. Dennis på Mobile Partner hjälpte oss att hitta en ny lösning med de funktioner vi behövde. Kostnadsbesparingen var en positiv bi-effekt.”

Hör av dig

Vad glada vi blir att du är intresserad av att komma i kontakt med oss. Ring oss eller fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi dig.

090 - 122 122