info@mobilepartner.se090 - 122 122Rådhusesplanaden 13, 903 28 Umeå

Smarta lösningar

Vi är din partner inom växel, telefoni och bredband. Därför levererar vi mycket mer än bara själva produkterna och tjänsterna. Vi har flera smarta lösningar för er som vill ha en trygg och säker kommunikationslösning.

Serviceavtal

Administration av telekom- och växellösningar tenderar ofta att bli krävande. Därför erbjuder vi ett serviceavtal som innebär att vi tar hand om den administrationen. Vi blir din enda kontakt mot tjänste- och produktleverantörerna så ni kan slappna av och fokusera på andra och viktigare arbetsuppgifter.

Det här ingår i Mobile Partners serviceavtal:

– Avtalshantering
– Abonnemangshantering
– Växelhantering
– Simkort på plats
– Produktinformation
– Supportärenden mot tjänste- och produktleverantörerna
– Ett nummer och en e-postadress för alla supportärenden
– Unika kampanjer och erbjudanden
– Avtalspriser vid inköp av produkter
– Lånetelefon vid serviceärenden

Mobile Partner Finansiering

Allt fler företagare och verksamheter inser vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering via oss används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den.

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för mobil- och teleprodukter där den tekniska utvecklingen går snabbt och det är vanligt med uppgraderingar och tillägg. Hyra är i dag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för finansierbara investeringar.

Under avtalstiden
– Kan utrustningen enkelt uppgraderas eller utökas
– Kan utrustningen bytas ut
– Fullt försäkrad utrustning under hela avtalstiden

Efter avtalstiden
– Kan kunden återlämna utrustningen
– Köpa utrustningen till marknadsvärde
– Förlänga avtalet

Fördelar
– Produkterna är fullt försäkrade
– Snabb och enkel finansiering
– Enkelt att budgetera
– Bra för cashflow/likviditet
– Kontraktstiden kan spegla livslängden på ett optimalt sätt
– 100 % avdragsgill
– Enkelt att uppdatera till nya versioner utan att ny investering behöver göras

Vill du veta vad vi kan hjälpa dig med?
Vill du veta vad vi kan hjälpa dig med? Fyll i dina kontaktuppgifter så berättar vi mer.

    Vill du veta vad vi kan hjälpa dig med? Fyll i dina kontaktuppgifter så berättar vi mer.